Sinds 2000 vervul ik opdrachten op interim basis, waarbij ik mijn expertise om organisaties te richten naar meetbare doelen, kan inzetten. Ik boor de motivatie en talenten van teams en individuen aan en coach hen bij hun groei. In het wegnemen van obstakels, die effectief werken in de weg staan, heb ik jarenlange ervaring. Vaak ben ik in de rol van interim manager of projectleider, soms ook als adviseur, coach of procesbegeleider, afhankelijk van de concrete vraag van de opdrachtgever.

Mijn werkwijze beschrijf ik als 'professioneel, pragmatisch en persoonlijk'. Ik ben betrokken bij de opdracht en de opdrachtgever. Daarnaast ben ik ook 'degene van buiten' die vanwege haar rol organisatievraagstukken met een frisse blik kan bekijken. Mijn onafhankelijke positie werkt neutraliserend in conflictsituaties. Het afbakenen van de opdracht in tijd en te behalen doelen zorgt voor een constructieve spanning. In elke rol hanteer ik het principe "zeggen wat je doet en doen wat je zegt".

Mijn profiel
Doelgericht, probleemoplosser, relatiebouwer, organisatiegevoelig, neemt behoeften van klanten en gebruikers als uitgangspunt, heeft oog voor het proces, flexibel in rol en stijl.