Steeds vaker kiezen organisaties ervoor om extra deskundigheid en capaciteit in te zetten om een verandering door te voeren, een speciaal project op te pakken, een langdurig verzuim door ziekte of verlof op te vullen of om een samenwerkingsprobleem op te lossen. Zo kunnen zij succesvoller zijn bij het behalen van hun doelen.

Sinds 2000 werk ik als zelfstandig interim manager, met name bij organisaties in de zakelijke dienstverlening, bij de rijksoverheid, gemeentelijke diensten en onderwijsinstellingen. Ik volgde de leergang Professioneel Interim Management bij Nyenrode.

In gesprek met de opdrachtgever en diens organisatie kom ik tot een goede analyse van de situatie, een scherpe opdrachtformulering en heldere strategische keuzes. Het is mijn kracht om deze te vertalen naar de bedrijfsvoering en de organisatiecultuur en samen met de medewerkers nieuwe, effectievere en efficiŽntere werkprocessen te ontwikkelen en te implementeren. De behoeften van klanten en gebruikers zijn daarbij het uitgangspunt. Aan medewerkers vraag ik wat hen motiveert of demotiveert. Hoe kan het werk worden georganiseerd zodat het als zinvol wordt ervaren en met trots en plezier wordt gedaan? Als die vragen zijn beantwoord is het draagvlak voor het beleid gecreŽerd en komen medewerkers in beweging om actief mee te veranderen.